Konferencje

Konferencje:

 • „Człowiek w obliczu współczesnych zachowań i zagrożeń – Dzieci, młodzież, dorośli”- 18-19 11 2016 r.
 • „Problemy uzależnień behawioralnych”- 29.05.2015r. Wydział Zamiejscowy jako współorganizator z Wydziałem Socjologii i Pedagogiki w Olsztynie
 • „Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty lokalne i globalne- 21.11.2014r.Wydział Zamiejscowy jako współorganizator z Wydziałem Informatyki i Ekonomiiw Olsztynie
 • „Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty lokalne i globalne- 07.06.2013r. Wydział Zamiejscowy jako współorganizator z Wydziałem Informatyki i Ekonomiiw Olsztynie
 • „Aktywność społeczna współczesnego człowieka – wymiar teoretyczny i praktyczny”-  ogólnopolska  konferencja – 20-21.09.2012 r.
 • „ Formy i kierunki aktywności studentów, absolwentów i osób starszych. Pokolenie III wieku”-06.06.2009 r.
 • „ Ekonomia w edukacji – między realizmem a humanizmem”- 13.05.2005 r.
 • „ Miejsce i rola samorządów lokalnych w procesie integracji europejskiej” – 05.05.2004 r.
 • „ Region Warmii i mazur bliżej Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia” – 05.04.2002 r.

Seminaria naukowe:

 • „Nauka Jana Pawła II w kontekście wartości i przekazu medialnego”-05.06.2015 r.
 • „ Jan Paweł II wobec kwestii społecznej” Spotkanie z autorem książki – (15.05.2015 r.
 • „ Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności” -17.04.2015r. (I część)
 • „ Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności” -16.10.2015 r. (II część)
  w ramach seminariów : Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności
  – I Festiwal piosenki Papieskiej i Religijnej 28.03.2015r.
  – Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka” 26.04.2015r.
  – Wykład otwarty „Polski film fabularny po II  wojnie światowej” 13.06,2015r.
  – Wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym z udziałem             studentów w roli   animatorów. Aktywny wypoczynek z Janem Pawłem II- MOSiR (13.06.2015r.)
   – II Festiwal piosenki Papieskiej i Religijnej (02.04.2016r.)
  -Orszak Księżnej Dobrawy-(03.06.2016r)
 • „ Straż Graniczna jako instytucja zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom przygranicza
  wschodniego” -17.05.2014r. Studenckie seminarium
 • „ Kariery zawodowe i społeczne absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie”- 11.06.2011r.
 • „ Studia jako ścieżka karier zawodowych studentów i absolwentów W Z w Kętrzynie”-28.11.2009 r.
 • „ Na styku teorii i praktyki pedagogicznej. Ciało – sport – edukacja”-27.04.2007r.
 • „ Na styku teorii i praktyki pedagogicznej”- 19.05.2006r.

      Fora gospodarcze:

 • „ Innowacyjność przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej” -30.03.2007r.
 • „ Uwarunkowania rozwoju lokalnego” – 23.03.2006r.

 Warsztaty:

 • „Ochrona danych osobowych”- szkolenie – 03.06.2016r.
 • „ Praca nad dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu” dla nauczycieli – 08.05.2015 r.
 • „Administracja publiczna w Hiszpanii” oraz „Stowarzyszenie kulturowe przyjaźni polsko -hiszpańskiej Kopernik” –Karina Ślesińska -23.04.2016r.
 • „Model wsparcia ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej-edukacja włączająca”- szkolenie – 09.04.2016r.
 • „ Jestem świadomym, młodym konsumentem” -19.04.2016r.
 • „ Jak sobie radzić ze stresem przedmaturalnym? Czy można kontrolować stres? -19.04.2016r.
 • „ Absolwent na lokalnym rynku pracy” -13.06.2015 r.
 • „ W kręgu słowa, gestu i obrazu” dla szkół -15.05.2015r.
 • „ Z prawem za pan brat” dla szkół – 08.05.2015 r.

Debaty i sesje naukowe

 • Debata Oksfordzka Ta izba chce wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych-  06.2015r.
 • Sympozjum popularno-naukowe „Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności”(16.10.2015 r.)
 • Sympozjum popularno-naukowe 1050-lecie Chrztu Polski (15.04.2016r.)
 • „Prawo do dobrej administracji- a jakość administracji publicznej” (12.05.2012r.- Administracja)
 • I studencka Sesja naukowa -Pedagogika -02.04.2011r. (projekty specjalnościowe o nagrodę Dziekana)
 • II studencka sesja naukowa- – Ekonomia i Administracja (21.04.2012r.), Pedagogika (05.05.2012r.) (projekty specjalnościowe o nagrodę Dziekana)

           Święto Uczelni (wydziału) 2019r.

 • „Emancypacja po polsku – 100 lat praw wyborczych kobiet” –wykład Urszula Pasławska, Posłanka na Sejm RP- 18.05.2019r.
 • Straż Pożarna – pokaz 18.05.2019r.
 • Bal studenta i absolwenta

            Święto Uczelni (wydziału)  2018r.

 • Debata – Święto Uczelni – 12 maja 2018 r. Rynek pracy – perspektywa pracodawcy i studenci-12.05.2018r. –dr Dariusz Jurczak
 • Bal studenta i absolwenta

            Święto Uczelni (wydziału) 2017r.

 • „Ochrona danych osobowych w świetle nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady”-20.05.2017r. wykład Andrzeja Lewińskiego – prawnika, radcy prawnego, Zastępcy Generalnego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Bal studenta i absolwenta

             Święto Uczelni (wydziału)  2016r.

 • „Administracja publiczna w Hiszpanii” oraz „Stowarzyszenie kulturowe przyjaźni polsko -hiszpańskiej Kopernik” –Karina Ślesińska -23.04.2016r.
 • „Powrót posła”- przedstawienie w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku–23.04.2016r.
 • Bal studenta i absolwenta

          Święto wydziału 2015 r.

 • Wykład otwarty „Polski film fabularny po II wojnie światowej” 13.06.2015r.
 • Wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym z udziałem studentów w roli animatorów –Aktywny wypoczynek z Janem Pawłem II- MOSiR -13.06.2015r.
 • Warsztat „ Absolwent na lokalnym rynku pracy” -13.06.2015 r.
 • Bal studenta i absolwenta

 

 

 

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content