Programy i plany studiów


Ekonomia

Ekonomia, studia I stopnia 2021/2022

Ekonomia I stopnia 2019-2022 Plan i program studiów

Ekonomia I stopnia 2020-2023 Plan i program studiów

Ekonomia I stopnia 2019-2022 Efekty uczenia się

Ekonomia I stopnia 2020-2023 Efekty uczenia się

Sylabusy II rok

Sylabusy III rok


Administracja

Administracja, studia I stopnia 2019/2020

Sylabusy Administracja I rok

Sylabusy Administracja publiczna II rok

Sylabusy Administracja publiczna III rok

Sylabusy Bezpieczeństwo_w_administracji,_gospodarce_i_biznesie  III rok

Administracja, studia II stopnia 2019/2020

Administracja publiczna I rok II st.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia _Administracja


KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content