Konferencje

 

 • 2020-09-18 –PPK – prywatne oszczędności uczestników.(blok 1) Wyzwania dla pracodawców, potrzeby pracowników.Ekspertyza i dotychczasowe doświadczenia. (blok 2) PPK – prywatne oszczędności uczestników. Jak bezpiecznie wdrożyć i obsługiwać PPK w sektorze jednostek organizacyjnych gmin i powiatów. Ekspertyza i dotychczasowe doświadczenia. Program
 • 2020-02-27 – współorganizator konferencji PPK w twojej firmie. ABC wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w 2020 (cz. II).  Program
 • 2019-05-08 – współorganizator konferencji PPK w twojej firmie. ABC wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w 2020 (cz. I). Program
 • 2018-04-13 – Konferencja szkoleniowa (II edycja), „Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego  i rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” Program
 • 2018-03-07 – Konferencja szkoleniowa, „Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego  i rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” KOMUNIKAT
 • 2017-05-25 – Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej, „Wielokulturowość społeczności pogranicza” KOMUNIKAT

 

Wydarzenia naukowe organizowane przez poszczególne Katedry od 2008 r.

Archiwum WIiE; Archiwum WSIiP

 • 2017-11-27 – Seminarium w ramach V Konferencji NaukowejEkonomika i Finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, Katedra Ekonomii
 • 2015-06-29Konferencja naukowa „Problematyka uzależnień behawioralnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, WSiP, WZ w Kętrzynie, Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, MOPS  Olsztynku, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (patronat Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin)
 • 2014-06-06Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i możliwości jego wsparcia”, Katedra Pedagogiki
 • 2014-11-21IV Konferencja NaukowaEkonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne”, Katedra Ekonomii (współorganizator: Katedra Ekonomii WZ w Kętrzynie)
 • 2014-06-07III Konferencja NaukowaEkonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne”, Patronat honorowy dr Janusz Cichoń Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Warszawa, Katedra Ekonomii (współorganizator: Katedra Ekonomii WZ w Kętrzynie)
 • 2013-11-15Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Jak pracować z dzieckiem młodszym w szkole?”, Katedra Pedagogiki (zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty)
 • 2013-06-15 – Spotkanie autorskie, promocja książki prof.  dr hab. Franciszka Mleczki „Być sobą”
 • 2013-06-14Seminarium „Dzieci i młodzież na drogach Warmii i Mazur”, Katedra Pedagogiki
 • 2013-06-07II Konferencja Naukowa „Społeczno – ekonomiczne konflikty w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, Katedra Socjologii
 • 2012-11-23 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee Janusza Korczaka we współczesnej teorii i praktyce pedagogicznej”, Katedra Pedagogiki
 • 2012-09-12/13III Konferencja naukowa „Współczesne trendy w ekonometrii”, Katedra Informatyki i Ekonometrii
 • 2012-06-22Seminarium Logopedyczne , Katedra Pedagogiki
 • 2012-06-01II Konferencja NaukowaEkonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne”, Katedra Ekonomii
 • 2012-04-19/20Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy społeczne i gospodarcze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – ich znaczenie i próby rozwiązań”, Katedra Socjologii
 • 2011 -11-21Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu współczesnych zagrożeń: dziecko-młodzież-dorośli”, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej (patronat honorowy: Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna)
 • 2011-06-17Konferencja „Idea pracy w formule wolontariatu – uwarunkowania potrzeby realizacja”, Katedra Pedagogiki
 • 2011-06Dyskusja, promocja książki dra hab. Aleksandra Łuczaka pt. „Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji
 • 2010I Konferencja NaukowaEkonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, Katedra Ekonomii
 • 2010-10-25/26II Konferencja naukowa „Współczesne trendy w ekonometrii”, Katedra Informatyki i Ekonometrii
 • 2010-09-22Konferencja naukowa Nowozelandzka wielokulturowość, Katedra Socjologii
 • 2008-06-23/24I Konferencja naukowa „Współczesne trendy w ekonometrii”, Katedra Informatyki i Ekonometrii

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content