Programy i plany studiów


FIZJOTERAPIA

  • studia jednolite magisterskie

Sylabusy I rok Fizjoterapia
Sylabusy II rok Fizjoterapia
Sylabusy III rok Fizjoterapia
Sylabusy IV rok Fizjoterapia

Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_wg standardu
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_ stacjonarne
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_ jednolite studia magisterskie_niestacjonarne.doc


KOSMETOLOGIA

  • studia I stopnia

Kosmetologia_I rok_I_stopnia
Kosmetologia_II_rok_I_stopnia
Kosmetologia_III_rok_I_stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia I stopnia_stacjonarne

  • studia II stopnia – uzupełniające magisterskie

Kosmetologia_I_rok_II_stopnia
Kosmetologia_II_rok_II_stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia

Kosmetologia_II stopień_I rok


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia I stopnia niestacjonarne
Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia II stopnia niestacjonarne

Rok akademicki 2020/2021


FIZJOTERAPIA

  • studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia sylabusy I rok jednolite mgr
Fizjoterapia sylabusy II rok jednolite mgr
Fizjoterapia sylabusy III rok jednolite mgr
Fizjoterapia sylabusy IV rok jednolite mgr
Fizjoterapia w pediatrii_sylabus IV rok jednolite mgr
Fizjoterapia w sporcie i rekreacji_sylabus_IV rok jednolite mgr
Fizjoterapia w geriatrii_sylabus IV rok jednolite mgr

  • studia II stopnia – uzupełniające magisterskie

Fizjoterapia_sylabusy_II stopień_I rok
Fizjoterapia_sylabusy_II stopień_II rok

Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_wg standardu
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_ stacjonarne
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_ jednolite studia magisterskie_niestacjonarne.doc
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia


KOSMETOLOGIA

Kosmetologia_I rok_I_stopnia
Kosmetologia_II_rok_I_stopnia
Kosmetologia_rok_III_I_stopnia

Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia I stopnia_stacjonarne
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne I rok I stopień niestacjonarne
Wychowanie fizyczne II rok I stopień niestacjonarne
Wychowanie fizyczne III rok I stopnia stacjonarne weekendowe

Wychowanie fizyczne II rok II stopień
Wychowanie fizyczne I rok II stopień

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content