Wychowanie fizyczne z oceną pozytywną!

Szanowni Państwo,

Z  nieukrywaną satysfakcją informujemy o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Wychowanie fizyczne na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła koncepcję kształcenia, program kształcenia, przyjęte efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content