Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna jest znaczącym elementem rozwoju każdej uczelni wyższej.  Wpływa na podnoszenie jakości oferty edukacyjnej, wdrażanie innowacyjnych programów kształcenia oraz zdobywania kwalifikacji na poziomie międzynarodowym.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP podejmuje działania w zakresie wprowadzania do oferty edukacyjnej komponentów międzynarodowych oraz pozyskuje fundusze na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. W ten sposób umożliwia studentom, absolwentom oraz pracownikom uczelni zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego na poziomie europejskim.

Studenci naszej uczelni mają możliwość realizacji części studiów w partnerskiej uczelni oraz realizacji praktyk zagranicznych w obszarze studiowanej specjalności. Doświadczenie zawodowe  mogą zdobywać również absolwenci naszej uczelni biorąc udział w programie dofinansowanych praktyk zawodowych. Studenci naszej uczelni mogą również brać udział w zajęciach prowadzonych przez dydaktyków i praktyków z wybranych instytucji europejskich.

Poprzez umiędzynarodowienie części programu kształcenia uczelnia realizuje także współpracę z uczelniami partnerskimi w zakresie wspólnych dyplomów ukończenia studiów.

Wspiera również działania obejmujące organizację konferencji z udziałem przedstawicieli zagranicznych oraz wymianę myśli naukowej poprzez wielojęzyczne publikacje.

Nauczyciele akademiccy aktywnie uczestniczą w wymianach międzynarodowych poprzez udział  w profesjonalnych szkoleniach tematycznych oraz realizację zajęć dydaktycznych ze studentami partnerskich uczelni. Wszyscy pracownicy WSIiE TWP  (w tym również administracyjni) regularnie wyjeżdżają na szkolenia oferowane w zagranicznych ośrodkach partnerskich.

Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów oraz pracowników naszej uczelni do udziału międzynarodowej mobilności na rzecz zdobywania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych!

Specjalista ds. projektów unijnych i współpracy z zagranicą

Koordynator programu Erasmus+

Agnieszka Sawicka

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content