Projekt Leonardo da Vinci

„Szkolenie zawodowe. Droga do europejskiej kariery.”

W roku akademickim 2007/2008 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, jako promotor i jednocześnie instytucja wysyłająca, zrealizowała w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci projekt pt. Szkolenie zawodowe. Droga do europejskiej kariery. W ramach tego projektu 5 studentów Informatyki wyjechało na trzymiesięczny staż do Plymouth i Newton Abbot w Wielkiej Brytanii.

 Program Leonardo da Vinci, był jednym z głównych elementów europejskiego programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Program). Promował on innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program wspierał projekty międzynarodowe, realizowane przez firmy, instytucje i organizacje oferujące różne formy kształcenia zawodowego i ustawicznego dla młodzieży i dorosłych.

 Zrealizowany projekt powstał we współpracy z Totnes European School – partnerską instytucją pośredniczącą oraz organizacjami przyjmującymi, w których nasi studenci odbywali staż.

 Wyjazd poprzedzony został przygotowaniem pedagogicznym oraz intensywnym, specjalistycznym kursem językowym obejmującym 48 godzin zajęć związanych z terminologią informatyczną, a także codziennością angielską i mową potoczną przybliżoną studentom w ramach 18 godzin warsztatów z native speakerem.

 Uczestnikom stażu zapewniono przelot, dofinansowanie innych kosztów podróży, zakwaterowanie i wyżywienie oraz dodatek na utrzymanie w postaci kieszonkowego.

 Projekt sfinansowano z funduszu Leonardo da Vinci oraz z budżetu WSIiE TWP w Olsztynie.

 W ciągu trzech miesięcy stażu studenci poznawali nowe technologie informatyczne,  zajmowali się obsługą różnego typu systemów informatycznych, serwisem sprzętu komputerowego, administrowaniem i bezpieczeństwem sieci, tworzeniem oprogramowania, tworzeniem i administrowanie stron internetowych, a także robotyką. W wolnych chwilach zwiedzali malownicze Plymouth, położone nad samym morzem, uważane za angielską Rivierę oraz inne okoliczne miasteczka – zapraszamy do galerii zdjęć.

 Wyniki ankiet ewaluacyjnych świadczą o znakomitych wynikach projektu. Założone cele związane m.in. ze zdobywaniem nowych kwalifikacji, podnoszeniem kompetencji zawodowych, doskonaleniem języka angielskiego oraz wielu indywidualnych korzyści uczestników zostały osiągnięte.

 Po ukończeniu stażu każdy student otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte doświadczenie zawodowe. Nasi studenci bardzo dobrze wypełniali swoje obowiązki podczas stażu, doskonale odnaleźli się w międzynarodowym środowisku pracy, o czym świadczą wystawione w raporcie końcowym znakomite indywidualne opinie opiekunów stażu. Dzięki temu Uczelnia zyskała zaufanie nowych partnerów zagranicznych, z którymi zamierza realizować kolejne projekty edukacyjne i zawodowe.

Więcej informacji o programie Leonardo da Vinci:

http://leonardo.org.pl/

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content