Współpraca zagraniczna


International Week w University of Foggia we Włoszech

W dniach 7-11.06.2022r. w University of Foggia we Włoszech, w ramach programu ERASMUS+, został zrealizowany International Week dotyczący funkcjonowania uczelni wyższych. Podczas wykładów i warsztatów poruszano kwestie związane z wyzwaniami związanymi m.in. z koniecznością nowego podejścia do zasobów uczelni, rozwoju jednostek, otwartej edukacji, metod nauczania, a także wykorzystania technologii w procesie kształcenia. Olsztyńską Szkołę Wyższą reprezentowała dr Anna Prusik.

 

ERASMUS+ Staff Mobility For Training


W dniach 13-17.09 na podstawie porozumienia o mobilności w ramach programu ERASMUS+ czternastu przedstawicieli kadry dydaktycznej i administracyjnej Olsztyńskiej Szkoły Wyżej realizowało program szkoleniowo-warsztatowy w Barcelonie.

Program mobilności obejmował spotkania szkoleniowo-warsztatowe na różnych wydziałach Uniwersytetu w Barcelonie, który posiada bardzo szeroką i dobrze ocenianą ofertę kształcenia akademickiego. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu uczelni w Hiszpani i 200 miejsce w światowym rankingu uczelni wyższych. Uczelnia ta proponuje duży wybór studiów na poziomie licencjackim i magisterskim, doktoranckim, studia zagraniczne i podyplomowe.

Podczas spotkań z pracownikami pokrewnych wydziałów Uniwersytetu Barcelońskiego: Wydziału Filologicznego i Komunikacyjnego, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Wychowania Fizycznego Katalonii, nasza delegacja prezentowała zasady rekrutacji, system kształcenia, oceniania oraz organizacji studiów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Poznała również sposoby działania Uniwersytetu w Barcelonie, w tym organizacji pracy oraz profilu nauczania, zapoznała się z procedurą rekrutacji, planowania zajęć oraz obsługi studentów. Dowiedziała się jak wygląda codzienna praca na  niemal wszystkich poziomach administracyjnych i dydaktycznych uczelni. Bardzo inspirująca była wizyta w stowarzyszonej z Uniwersytetem Barcelońskim Szkole Nowych Technologii Interaktywnych (ENTI-UB), która koncentruje się na szkoleniu profesjonalistów z zakresu tworzenia, programowania, projektowania artystycznego, produkcji i muzyki gier wideo oraz gier szkoleniowych.

Udział w Programie Erasmus+ był doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów, zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych. Dzięki wymianie pracownicy OSW nawiązali szereg nowych, międzynarodowych kontaktów. Udział w programie ERASMUS+ był także okazją do wykorzystania i poprawy praktycznych umiejętności językowych. Wartością dodaną wyjazdu była możliwość zwidzenia miasta i bliższy kontakt z bogatą kulturą miasta i regionu.

Udział w mobilności międzynarodowej pozytywnie wpłynie na przyszłą pracę zespołu oraz wzbogaci program planowania rozwoju Uczelni.

Wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe w ramach programu realizowane są corocznie w ramach działań związanych z programem ERASMUS+.

 


Erasmus w Budapeszcie! Zapraszamy….

 

Uwaga Studenci!


Zapraszamy do udziału w wyjazdach Erasmusa w ramach partnerstwa z Uczelnią w Budapeszcie (Węgry) http://dennis-gabor-college.eu/, która oferuje studia w języku angielskim, bądź w języku węgierskim z konsultacjami w języku angielskim.

Szczegóły programu:
http://dennis-gabor-college.eu/content/mobility-programme

W przypadku zainteresowania propozycją zapraszam do kontaktu:

Agnieszka Sawicka
[email protected]; kom. +48 519-062-012

 

Uwaga Pracownicy Uczelni!


Partnerska Uczelnia z Węgier  http://dennis-gabor-college.eu/ zaprasza do wizyty w ramach Erasmus Week w Budapeszcie. Planowany termin: kwiecień 2019 r.

Celem wydarzenia jest dzielenie się wynikami naukowymi, osiągnięciami w dziedzinie badań, najlepszymi praktykami w szkolnictwie wyższym oraz dyskusja nad możliwościami współpracy.

W tym tygodniu Uczelnia oferuje nauczycielom gościnnym możliwość wygłaszania wykładów z zakresu informatyki, inżynierii, biznesu i zarządzania (poziom licencjata). Dla pracowników organizowane są spotkania z ich węgierskimi kolegami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

Erasmus week Invitation 2019

W przypadku zainteresowania propozycją zapraszam do kontaktu:
Agnieszka Sawicka
[email protected]; kom. +48 519 062 012


KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content