Współpraca z UG w Barczewie

W dniu 23.01.2023 r. W Urzędzie Gminy w Barczewie odbyło się spotkanie mające na celu omówienie płaszczyzn współpracy Urzędu Gminy w Barczewie i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. W spotkaniu z ramienia Urzędu uczestniczył Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski , natomiast OSW reprezentował dr Ireneusz Bembas – nauczyciel akademicki Uczelni. Podczas spotkania ustalono płaszczyzny i formy współpracy pomiędzy Urzędem oraz Olsztyńską Szkołą Wyższą na terenie Miasta i Gminy Barczewo. W pracach przygotowawczych do spotkania brała udział dr Magdalena Baranowska – adiunkt Wydziału Nauk Humanistycznych i Technicznych OSW. 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content