Współpraca z Sankt-Petersburskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym


Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie a Federalną Państwową Budżetową Instytucją Szkolnictwa Wyższego „Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy” podpisali w dniu 25 maja 2018 r. rektor dr Agnieszka Górska oraz dyrektor Grigorij W. Bakunowicz.

Obie uczelnie będę realizowały program współpracy w obszarach kształcenia związanych z kierunkami studiów.  W zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej  płaszczyzną wspólnych działań będą min. realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, organizacja wspólnych konferencji naukowych, wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, wspólnych projektów studenckich, np. warsztatów, wyjazdów studyjnych, konferencji studenckich, organizacji szkół letnich języka polskiego i rosyjskiego dla studentów i pracowników uczelni, organizacji wydarzeń promującym kulturę polską i rosyjską oraz pośrednictwa w organizacji praktyk studenckich.

MJ

GALERIA

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content