Współpraca z samorządami


W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 25 maja 2022 r., dr Agnieszka Górska – Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej podpisała z Andrzejem Wiczkowskim – Starostą Ostródzkim i Janem Kacprzykiem – Wicestarostą  porozumienie o współpracy partnerskiej między Uczelnią a Powiatem Ostródzkim. Jest to kolejny krok, który zacieśnia współpracę uczelni z samorządami. Dzięki takim partnerom budujemy praktyczny profil kształcenia, udoskonalamy program nauczania i przystosowujemy go do potrzeb potencjalnych pracodawców. Studenci nabywając teoretyczną wiedzę w murach uczelni konfrontują ją nie tylko podczas warsztatów i ćwiczeń, ale przede wszystkim odbywając staże zawodowe i praktyki  między innymi u naszych partnerów.

Dzięki staraniom dr. Dariusza Jurczaka oraz dr. Stanisława Szmitki tego typu rozmowy nawiązane zostały również z Wójtem Gminy Szczytno Sławomirem Wojciechowskim, Burmistrzem Miasta Szczytna Krzysztofem Mańkowskim i Sekretarzem Gminy Dźwierzuty Barbarą Trusewicz,  Burmistrzem Miłomłyna Stanisławem Siwkowskim, Burmistrzem Miłakowa Krzysztofem Szulborskim oraz z Burmistrzem Barczewa Andrzejem Maciejewskim. Olsztyńska Szkoła Wyższa zatacza szerokie kręgi. Partnerstwo z samorządami nie tylko umożliwia odbywanie staży studentom, ale także wiąże się ze współorganizowaniem uroczystości, wykładów otwartych, paneli dyskusyjnych, czy konferencji naukowych. To też współpraca w prowadzeniu badań naukowych oraz upowszechnianie informacji o ofercie kształcenia.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content