Wirtualna Biblioteka Nauki

Od 2010 r. biblioteka w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wirtualna Biblioteka Nauki” zapewnia studentom i pracownikom naukowym dostęp do bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz międzynarodowej literatury naukowej oraz narzędzi wyszukiwania w bazach WBN.

 

Oferowany zasób obejmuje czasopisma i książki w licencjach krajowych:

Science Direct (Elsevier) – uwzględnia 1819 czasopism z bieżącymi I archiwalnymi numerami. Obejmuje też wybrane pakiety książek zakupionych w latach 2015 i 2016, w tym 1712 monografii i 803 wolumeny serii książkowych i poradnikowych.

Springer – Licencja krajowa obejmuje 2243 czasopisma bieżące oraz 453 czasopisma archiwalne. Dla około 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie). W ramach licencji krajowej udostępniane są także e-książki: archiwa 26 serii książkowych obejmujących 10430 wolumenów, 16.653 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004-2011, 9492 e-ksiązki wydane w roku 2017 oraz 10026 e-książek z roku 2018.

Wiley Online Library – obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.. W ramach licencji krajowej udostępnianych jest też 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (nazywane są tutaj terminem „o-book).

Nature i Science – artykuły czasopisma Nature są udostępniane bezpośrednio z serwera wydawcy nature.com, natomiast czasopismo Science udostępniane jest z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science.

Ebsco – udostępnia czasopisma naukowe i książki różnych wydawców. Licencja obejmuje pakiet 15 baz podstawowych, w tym 7 baz pełnotekstowych: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information.

 

Dodatkowo platforma Wirtualnej Biblioteki Nauki oferuje możliwość korzystania z:

e-czasopisma – wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych

e-książki – przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych

Infona – portal komunikacji naukowej, zapewniający dostęp do Archiwum krajowego wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książek Springer i Wiley, oraz do otwartych zasobów polskich

 

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do baz bibliograficznych i narzędzi bibliometrycznych:

Scopus – Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów

SciVal – narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego.

Web of Science – Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

InCites – Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego.

 

Polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM również są uwzględnione. Przydatne dla naszych studentów i pracowników naukowych będą bazy:

BazEkon – baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM

BazTech – bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM

CEJSH – baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych

PSJD – baza bibliograficzna polskich czasopism z nauk ścisłych i medycznych tworzona przez ICM

 

Dostęp do baz i narzędzi wyszukiwania można uzyskać z komputerów bibliotecznych.

Użytkownicy mogą zgłaszać się indywidualnie do dyżurującego bibliotekarza w celu uzyskania informacji na temat korzystania z baz wbn.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content