Wczesna interwencja SP

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli terapeutów do realizacji zadań w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zagrożonego różnorodną niepełnosprawnością. Przygotowanie obejmuje wielospecjalistyczną i kompleksową pomoc w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością, profilaktykę zaburzeń rozwojowych dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym oraz wsparcie i wspomaganie rodziny w wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Przedmioty:

 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy pedagogiki m. Montesori
 • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Fizjologia i patologia noworodka
 • Neurologiczne podstawy rozwoju małego
 • Diagnoza funkcjonalna małego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Diagnoza potrzeb środowiska rodzinnego dziecka z zaburzonym rozwojem
 • Modele wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz wspomaganie rodziny
 • Terapia dzieci z uszkodzonym słuchem
 • Terapia dziecka z uszkodzonym wzrokiem
 • Neurofizjologiczne metody rehabilitacji małego dziecka
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Wspomaganie rodziny systemie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych
 • Masaż jako forma stymulacji rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy z małym dzieckiem
 • Pedagogiczne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Kurs i pomocy przedmedycznej pediatrycznej
 • Zajęcia praktyczne
 • Wykłady monograficzne

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content