Warsztaty kompetencji społecznych


Dobra komunikacja to ważna umiejętność.  Bez niej  efektywna współpraca z innymi jest wręcz  niemożliwa. Warto ją ćwiczyć, by móc słuchać i być słuchanym przez drugiego człowieka, by tworzyć dobre, zdrowe relacje. Jak to robić efektywnie? Poprzez trening! 

15.12.2019 studenci  III rok Ekonomii na specjalności: Rachunkowość i finanse w Kętrzynie mieli warsztaty z komunikacji. Ćwiczenia ułatwiła też pora w kalendarzu……bo zbliżają się święta. Rozwijanie tego rodzaju umiejętności jest obecnie niezbędne w pracy.

Tekst i fot. dr K. Kutiak – Zakrzewska

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content