WARMIA MOŻLIWOŚCI

Olsztyńska Szkoła Wyższa realizuje projektWARMIA MOŻLIWOŚCI”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: 

POWR.03.05.00-00-Z106/17

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Wartość projektu: 8 245 715,28 zł

Wartość dofinansowania: 7 998 343,79 zł

Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 – 2022-03-31

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, poprzez:

  1. realizację wsparcia dla 612 studentów (370K; 242M),
  2. realizację staży dla 124 studentów (75K i 49 M),
  3. realizację warsztatów podnoszących komp. kadry dydaktycznej (40os.) i kierowniczej i admin. (18os.),
  4. wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2022 prowadzących do podniesienia kompetencji: analitycznych i/lub informatycznych zawodowych i/lub komunikacyjnych i/lub przedsiębiorczych, podniesienia kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

Harmonogram szkolenia kadry dydaktycznej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Termin realizacji: 11-13.01.2022 r.

Czas trwania: 24 godziny

Liczba uczestników: 20 osób

DataGodzinaTematProwadzącyAdres
11.01.20229-16.15„Nauczanie pokolenia Z: podnoszenie atrakcyjności zajęć
i zwiększanie zaangażowania studentów metodą Design Thinking”
Małgorzata Wasyluk Piotr WasylukUl. Bydgoska 33, sala 102 E
12.01.20229-16.15Małgorzata Wasyluk Piotr WasylukUl. Bydgoska 33, sala 102 E
13.01.20229-16.15Małgorzata Wasyluk Piotr WasylukUl. Bydgoska 33, sala 102 E

Biuro projektu:

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Biuro Projektów OSW

Jagiellońska 59, pok. 210

10-283 Olsztyn

Tel. 534764928

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content