Vivat Academia! Vivant Professores!


W sobotę 6 października 2018 r. w Olsztynie oraz w niedzielę 7 października 2018 r. na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie zainaugurowaliśmy już po raz dwudziesty drugi nowy rok akademicki 2018/2019. Wśród gości zebranych w Auditorium Maximum przy Alei Wojska Polskiego w Olsztynie byli m.in. przedstawiciele wojewody, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, prezydenta Olsztyna, wojska, policji oraz liczna rzesza studentów i pracowników WSIiE TWP.
Najważniejszym momentem uroczystości była oczywiście Immatrykulacja. JM Rektor dr Agnieszka Górska w swoim wystąpieniu mówiła o roku minionym oraz nakreśliła perspektywy Uczelni na przyszłość.
Wykład inauguracyjny na temat: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka i przedsiębiorstwa” wygłosił prof. dr hab. Jan Bossak.
Wszystkim Studentom życzymy spełnienia oczekiwań związanych z wyborem kierunku studiów, ciekawości i pasji w zgłębianiu wiedzy, osiągania najwyższych wyników oraz radości z życia studenckiego.

MJ

Galeria – Wydział Nauk Społecznych

Film – Wydział Nauk Społecznych

Galeria – Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Film – Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content