VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna Aktualne problemy rozwoju współczesnego społeczeństwa i sposoby ich rozwiązywania w badaniach naukowych młodzieży studenckiej


W dniu 26 listopada 2021 r. w Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu odbyła się on-line VI Międzynarodowa  Konferencja Naukowo – Praktyczna  Aktualne problemy rozwoju współczesnego społeczeństwa i sposoby ich rozwiązywania w badaniach naukowych młodzieży studenckiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo – dydaktycznej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, dziekan Filii Wydziału Zamiejscowego OSW w Kętrzynie dr Adam Dolny, kierownik katedry administracji dr Dariusz Jurczak, oraz  dr Ireneusz Bembas, a także studenci kół naukowych administracji: WNHS w Olsztynie – Sylwia Bałdyga, Monika Szypulska, Filia Wydział Zamiejscowy
w Kętrzynie – Katarzyna Badurowicz, Paulina Chyczewska. Studenci OSW przygotowali wystąpienia, które wcześniej zostały nagrane i odtworzone na konferencji.

dr Dariusz Jurczak

Program konferencji: ПРОГРАММА 6 Студенческая международная 25.11.2021 НОВАЯ 13

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content