Uwaga studenci pierwszego roku!

Harmonogramy zjazdów znajdują się na stronie internetowej Uczelni (kliknij tutaj), tam też będą sukcesywnie zamieszczane plany zajęć, do momentu przeniesienia Państwa do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). 

 

Jednocześnie zapraszamy na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, która odbędzie się 7 października 2023 r. o godzinie 10.30 w Auditorium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 13 w Olsztynie. 

 

O godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z Dziekanami Wydziałów. Po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego będą podpisywane umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów. 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content