Uroczystość wręczenia dyplomów 2019


JM Rektor oraz Senat
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość wręczenie dyplomów
Absolwentom WSIiE TWP.

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
18 lipca 2019 roku, godz. 16.30 w sali 108.
Warunkiem odbioru dyplomu na uroczystości jest zgłoszenie
się do Dziekanatu w dniu 18 lipca br., do godz. 16:00

Wydział Nauk Społecznych
19 lipca 2019 roku o godz. 16:30 w sali 208.
Warunkiem odbioru dyplomu na uroczystości jest zgłoszenie
się do Dziekanatu w dniu 19 lipca br., do godz. 16:00

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content