Praca dyplomowa

 


Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych


Regulamin Działania Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych 
Karta zgłoszenia projektu badań do oceny etycznej – zał. 1
Informacja dla osoby biorącej  udział w projekcie badawczym- zał. 2
Zgoda badanego na udział w projekcie badawczym – zał. 3
Zgoda badanego dotycząca przetwarzania danych w projekcie prowadzonym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej – zał. 4

IMG Zgoda na prowadzenie badań naukowych na potrzeby pracy dyplo_20211202_0001

Zał. do US 29B_2022 – Zalecenia dotyczące przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej


Zalecenia dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Wykaz niezbędnych dokumentów składanych do egzaminu dyplomowego:

  • praca dyplomowa – 1 egzemplarz,
  • elektroniczna forma pracy zapisana na płycie CD/DVD,
  • 4 zdjęcia w formacie 4,5×6,5 cm,
  • karta obiegowa,
  • pisemne oświadczenie promotora i studenta o samodzielnym napisaniu pracy,
  • zgoda na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie antyplagiatowym.

Jak opisać płytę CD z zapisem pracy dyplomowej?

  • Praca powinna być wgrana w programie PDF – w JEDNYM pliku (strona tytułowa, spis treści, treść pracy ……. itd.)
  • Na stronie tytułowej autor podaje DWA imiona (jeśli posiada) przed nazwiskiem
  • Płyta CD – nazwa pliku w PDF, powinna być zatytułowana imieniem (imionami) i nazwiskiem autora oraz tematem pracy dyplomowej
  • Płyta CD (na zewnątrz) powinna zawierać opis:

WYDZIAŁ
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO AUTORA PRACY
NR ALBUMU I SPECJALNOŚĆ (skrót) – np. PRzS lub WEiGKK
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ
TYTUŁ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA PRACY
MIEJSCOWOŚĆ I ROK KALENDARZOWY

Płyta-CD-wzór-opisu
Strona-tytułowa-wzór

Zalecenia dot.pracy dyplomowej dla Wydziału Nauk Społeczno-Humanistyczego i Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
Zalecenia dot. pracy dyplomowej dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content