Opłaty

L.p.

Rodzaj odpłatności

wysokość

1.

Wznowienie studiów

200,00 zł

2.

Zmiana: wydziału, kierunku, specjalności, formy studiów

100,00 zł

3.

Przywrócenie w prawach studenta/słuchacza po skreśleniu

100,00 zł

4.

Przesunięcie terminu złożenia indeksu w celu zaliczenia semestru/roku

100,00 zł

5.

Powtarzanie przedmiotu

200,00 zł

6.

Powtarzanie semestru/roku studiów

200,00 zł

7.

Przyjęcie na zasadzie przeniesienia z innej uczelni

100,00 zł

8.

Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego

300,00 zł

9.

Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami

  60,00 zł

10.

Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia  studiów

  90,00 zł

11.

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

  40,00 zł

12.

Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

  30,00 zł

13.

Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

  45,00 zł

14.

Wydanie indeksu

    4,00 zł

15.

Wydanie duplikatu indeksu

    6,00 zł

16.

Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

  17,00 zł

17.

Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

  25,50 zł

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content