Egzamin dyplomowy

HARMONOGRAM OBRON 2022


Zarządzenie Rektora 9_2022 w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 202l 2022 Pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w OSW

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2022/2023


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

ADMINISTRACJA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
ADMINISTRACJA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT
EKONOMIA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
EKONOMIA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT
FILOLOGIA – zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
PEDAGOGIKA-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
PEDAGOGIKA-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT
ZARZĄDZANIE-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-I-stopień WNHSiT
ZARZĄDZANIE-zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy-II-stopień WNHSiT

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ADMINISTRACJA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-I stopień FWZ
ADMINISTRACJA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-II stopień FWZ
EKONOMIA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-I stopień FWZ
PEDAGOGIKA- zagadnienia-na -egzamin- dyplomowy-I stopień FWZ

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2021/2022


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie (2021/2022)

DOKUMENTY


Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej
Karta obiegowa

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content