Założyciel

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – http://www.twp.olsztyn.pl/ – jako organizacja ogólnopolska działa od 5 maja 1950 r. Korzeniami swojej działalności TWP sięga drugiej połowy XIX wieku, wówczas bowiem gdy nie istniało państwo polskie powstały organizacje zajmujące się problematyką kształcenia i wychowania młodzieży i dorosłych w duchu tradycji narodowych, ale również szerząc oświatę i ducha patriotycznego. Po II wojnie światowej, gdy likwidacji uległo wiele stowarzyszeń, TWP przejęło wiele ich zadań społecznych oraz tradycję.

Zmiany demokratyczne w Polsce w latach 90-tych, skutkiem których było całkowite usamodzielnieni stowarzyszeń od struktur państwowych spowodowało nakreślenie nowych celów i form pracy w TWP. Jako najważniejsze zadania i formy pracy TWP przyjęło:

  • Włączenie się organizacji w proces demokratyzacji społeczeństwa, w kształtowanie kultury politycznej i stosunków międzyludzkich oraz tolerancji narodowościowej i światopoglądowej
  • Kontynuowanie działań oświatowych na rzecz przygotowania społeczeństwa do pracy i życia w warunkach gospodarki wolnorynkowej
  • Upowszechnianie różnych form wiedzy w zakresie takich dziedzin, jak: ochrona zdrowia, ekologia, zagadnienia prawne i ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, psychologia, pedagogika i informatyka
  • Powoływanie własnych szkół średnich, policealnych i wyższych.

Prezes Zarządu Regionalnego TWP w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Stefan Smoczyński

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content