Władze Uczelni

dr Agnieszka Górska, prof. OSW

Rektor

dr Anna Prusik, prof. OSW

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Adam Dolny

Dziekan Filii/Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW

Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

dr Mariusz Wawrzyniak

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

Senat

dr Agnieszka Górska, prof. OSW
Rektor

dr Anna Prusik, prof. OSW
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych i Technicznych

dr Adam Dolny
Dziekan Filii OSW Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

dr Mariusz Wawrzyniak, prof. OSW
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych i Technicznych Kierownik Katedry Pedagogiki

dr Katarzyna Boradyn
Kierownik Katedry Kosmetologii (WNoZ)

dr Jadwiga Cyganiuk
Kierownik Katedry  Wychowania fizycznego (WNoZ)

dr Mateusz Worobel
Kierownik Katedry Fizjoterapii (WNoZ)

dr Dariusz Jurczak
Kierownik Katedry Administracji (WNHSiT)

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
Kierownik Katedry Ekonomii, Zarządzania i Logistyki (WNHSiT)

mgr inż. Marek Adamowicz
Kierownik Katedry Informatyki (WNHSiT)

dr Barbara Grobelna
Kierownik Katedry Filologii (WNH-SiT)

mgr Anna Sokołowska
przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Agnieszka Magnuszewska
przedstawiciel studentów

Maciej Dziarmaga
przedstawiciel studentów

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content