Strategia rozwoju

Uchwała nr 44/2015 Senatu Wyższej Szkoły  Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie uchwalenia Znowelizowanej Strategii  Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie w  latach   2015 – 2022.

Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu WSIiE TWP w Olsztynie,  Senat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1

Senat zatwierdza Znowelizowaną Strategię Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w latach 2015-2022, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

dr hab. Adam Sosnowski

załączniki

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content