Senat

SKŁAD SENATU
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

na kadencję 2019-2023

dr Agnieszka Górska, prof. OSW
Rektor

dr Anna Prusik, prof. OSW
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych i Technicznych

dr Adam Dolny
Dziekan Filii OSW Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

dr Mariusz Wawrzyniak
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych i Technicznych

dr Katarzyna Boradyn
Kierownik Katedry na kierunku Kosmetologia (WNoZ)

dr Zbigniew Wójcik
Kierownik Katedry na kierunku Wychowanie fizyczne (WNoZ)

dr Mateusz Worobel
Kierownik Katedry na kierunku Fizjoterapia (WNoZ)

dr Dariusz Jurczak
Kierownik Katedry na kierunku Administracja (WNHSiT)

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
Kierownik Katedry na kierunku Ekonomia (WNHSiT)

mgr inż. Marek Adamowicz
Kierownik Katedry Informatyki i ZIP (WNHSiT)

dr Elżbieta Lorek
przedstawiciel Filii OSW Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

mgr Anna Sokołowska
przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Agnieszka Magnuszewska
przedstawiciel studentów

Maciej Dziarmaga
przedstawiciel studentów

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content