Rzecznik i Komisja Dyscyplinarna

Uczelniana  Komisja Dyscyplinarna Nauczycieli Akademickich – Kadencja  2019-2023

prof. dr hab. Andrzej Pucher – przewodniczący komisji
dr Małgorzata Król – członek komisji
dr Stanisław Szmitka – członek komisji

Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna – Kadencja  2019-2023

dr Adam Marzewski – przewodniczący komisji
dr Ewa Rydzewska – członek komisji
dr Ewa Szerszeń – członek komisji

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Kadencja  2019-2023

dr Mariusz Wawrzyniak- przewodniczący komisji
dr Tomasz Boraczyński – członek komisji
Joanna Puchała  –  członek komisji

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych – Kadencja  2019-2023

dr hab. Dariusz Czaprowski – przewodniczący komisji
dr Mariusz Wawrzyniak – sekretarz komisji
dr hab. Krzysztof Mazurek – członek komisji
dr Dariusz Jurczak– członek komisji
dr Stanisław Szmitka – członek komisji
dr Tomasz Boraczyński – członek komisji
dr Małgorzata Kuśmierczyk – członek komisji

Uczelniana  Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku akademickim 2020/2021

dr Agnieszka Górska (Rektor) – przewodnicząca komisji
dr Wojciech Jurkiewicz – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych – członek        komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNHS
dr Barbara Juśkiewicz- Swaczyna – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ
dr Anna Prusik – Dziekan Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek komisji do oceny nauczycieli akademickich WNHS i Filii WZ w Kętrzynie
prof. dr hab. Dariusz Czaprowski – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ;

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content