Rada Konsultacyjna ds. Społeczno-Gospodarczych

Zarządzeni Rektora 31 _2020 w sprawie zmiany składu oraz czasu realizacji strategii rozwoju Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno – Gospodarczych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

 

Skład osobowy

Bąkowska Maria – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Olsztynie

Dr Balewska Juras  Katarzyna – Kierownik w Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnym w Szczytnie

Adamowicz Marek  – Kierownik praktyk na kierunku Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale WNH-SiT OSW

Abako Andrzej – Starosta Olsztyński

Dr hab. Bartnikowska Urszula  – Rozkwitalnia

Brykała Andrzej – Konsultant ds.osób niepełnosprawnych, MOPS Olsztyn

Chrobot Jarosław – Centrum Naukowo-Biznesowe “Feniks”

dr Cichmińska Monika – Trenerka Edukacyjna, Kierownik Katedry Języka Angielskiego UWM

dr hab. Czaprowski Dariusz – Centrum Postawy Ciała

dr Dolny Adam – OSW, Dziekan Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

Hiszpański Mirosław – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych; Prezes Zarządu Krajowej Agencji Informacyjnej „INFO” Sp. z o.o. w Olsztynie; Prezes Zarządu Instytutu Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o.o. w Olsztynie

dr Filar – Pieczkowska Judyta – British School

Gawroński Błażej – Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii uzależnień w Olsztynie

Giruć Anna – Dyrektor Oddziału TU INTER Polska S.A

Głuszak  Bartłomiej – Prezes Zarządu Federacja Organizacji Socjalnych – województwo warmińsko – mazurskie (FOSa)

dr Górska Agnieszka – Rektor OSW

Górski Grzegorz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Jasińska Iwona -(wychowanie fizyczne) Dyrektor Szkoły Podstawowejnr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Jędrzejczyk Łukasz – Dyrektor Sprzedaży CAN Agri Sp. Z oo

dr Jurczak Dariusz – OSW, Kierownik Katedry na Kierunku: Administracja

dr Jurkiewicz Wojciech – OSW, Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych

Kaliszuk Ewa – Wiceprezydent Miasta Olsztyna

Kocenko Bożena  – Gabinet kosmetyczny Laguna

Kochanowski Michał – Starosta Kętrzyński

Krawętkowska Agnieszka  – Przedstawiciel regionu Warmii i Mazur Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Kuchciński Marcin – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Lenda Krystian – Menedżer My Gym

Dr Leonowicz Robert  – War-Maz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

dr Lorek Elżbieta – Kierownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Łazarczyk Jolanta – Gabinet kosmetyczny Jola

Maruszak Adam – Prezes Zarządu MPEC Morąg

Ferenstein Krzysztof – Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki

Mysakowska Irena – Dyrektor Zakładu Poprawczego w Barczewie

Miroński Tomasz  – Wydawca “Nowiny Północy”, Dom Kultury w Sępopolu

Olszewska-Świtaj Bożena – Wójt Gminy Górowo Iławeckie

Olszewski Andrzej  – Prezes WM Związku Zapaśniczego

Niedziółka Stanisław – Burmistrz Kętrzyna

Procyk Stefan – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Olsztynie

Prokopowicz Grzegorz – Trener, dietetyk, fizjoterapeuta specjalista ds. sportu osób niepełnosprawnych

dr Prusik Anna – OSW, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Raszewski Marcin – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olsztynie

Rochowicz Leszek – Prezes Zarządu Zakład Unieszkodliwiania Ospadów Komunalnych Rudno gmina Ostróda

Sieluk Iwona – Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Siwicka Dorota – Dyrektor PCPR w Kętrzynie

Sobierajski Tadeusz – Burmistrz Morąga

Śląska Zyśk Wioletta – Dyrektor Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Szarek Tomasz – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich

dr Szmitka Stanisław – OSW, Kierownik Katedry na Kierunku: Ekonomia

Wasześcik Piotr – Telewizja Mazury

dr Wawrzyniak Mariusz – OSW, Kierownik Katedry na Kierunku: Pedagogika oraz Filologia

Worobel Mateusz dr – Med. Box 3.0

dr Wójcik Zbigniew – OSW, Kierownik Katedry na Kierunku: Wychowanie fizyczne

Zadworny Daniel  – Wójt Gminy Dywity

Zielski Witold – Prokurent WOHR Polska Sp. z o. o. w Olsztynie. Przedstawiciel środowiska biznesowego związanego z firmami wysokiej techniki

Chwiałkowski Wojciech – Elbląski Park Technologiczny – Kierownik Działu Badań i Rozwoju Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych

Gumkowska Alina – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Odział Okręgowy w Olsztynie

Lesisz  Jolanta – Dyrektor Regionu Olsztyn Santander Bank Polska

Suchowiecki Wojciech – Prezes Zarządu firmy Artneo (Software House Agency)

Pawlak Katarzyna – Dyrektor Gabinetu Marszałka województwa warmińsko – mazurskiego

Węgłowski Krzysztof – Dyrektor ds. informatycznych  w firmie Szynaka – Meble

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content