Certyfikaty

 

certyfikaty i nagrody referencje, listy polecające podziękowania
2014 r.: Lauretat GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2014 r.: Referencje Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. studiów podyplomowych EKONOMIA SPOŁECZNA plik 2018 r.: Zespół Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie plik
2014 r.: Certyfikat „Uczelnia Liderów 2014” i Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów” dla Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 2016 r.: Referencje Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ plik 2021 r: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela w Olsztynie i Liga Ochrony Przyrody

dyplom

2015 r.: Certyfikaty „Uczelnia Liderów” 2015 2017 r.: Referencje Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dot. przeprowadzonego kursu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ plik
2016 r.: Certyfikat „Uczelnia Liderów 2016”  

2017 r.: Referencje prof. Aleksandra Łuczaka plik

2017 r.: Certyfikat „Uczelnia Liderów 2017”

 

 

 

 

 


Po raz szósty WSIiE TWP z certyfikatem Uczelnia Liderów!

 W Programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które kształcą absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracują w otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyróżniają się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej, nowatorskim podejściem do nauczania, kreatywnością, wizjonerskim stylem zarządzania praz wysoką jakością kształcenia.

Nasza uczelnia otrzymała w tym samym Ogólnopolskim Programie Wyróżnienie „Primus”, przyznane na uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych w procedurze certyfikacji.

Ponadto otrzymaliśmy „Certyfikat Złoty”. Certyfikaty Złote otrzymują z mocy prawa szkoły wyższe, które po raz szósty uzyskują Znak Jakości „Uczelnia Liderów”, co potwierdza ich konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Certyfikaty, wręczane w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odebrał rektor dr Dariusz Człapiński oraz Pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Pani mgr inż. Monika Szubert – Łużpińska.

Wszystkie certyfikaty zostały przyznane naszej uczelni w kategorii Uczelnie niepubliczne magisterskie.

Wszystkie wyróżnienia są wynikiem bardzo dobrej pracy i zaangażowania wielu osób, stąd z mojej strony szczególne podziękowania kieruję w stronę studentów, pracowników administracji, nauczycieli akademickich oraz członków Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Tym samym gratuluję całej społeczności akademickiej osiągnięcia tak zaszczytnych wyróżnień !

Rektor

dr Dariusz Człapiński


CERTYFIKAT I WYRÓŻNIENIE UCZELNIA LIDERÓW 2016

            W dniu 05 lipca br. odbyła się już po raz szósty w Sali Lustrzanej Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Pałac Staszica) w Warszawie podniosła uroczystość ogłoszenia laureatów tegorocznej edycji certyfikatów „Uczelnia Liderów”.  Nasza Uczelnia już po raz piąty została uhonorowana tym zaszczytnym wyróżnieniem. Jednakże jeszcze większy splendor wiąże się z przyznaniem Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie wyróżnienia „PRIMUS”, otrzymanego po raz pierwszy, za największą ilość punktów rankingowych w ocenie jurorów. Jeszcze większego znaczenia nabiera fakt, że wśród 27 laureatów tegorocznej edycji „Uczelni Liderów”, nasza Uczelnia znalazła się w wąskich gronie 4 szkół wyższych, które zaszczycono statuetką i dyplomem „PRIMUS”. Wyróżnienia odebrał osobiście JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie  prof. dr hab.  Adam Sosnowski.

Piotr  Wasześcik

źródło zdjęć: www.uczelnia-liderow.pl/strona-26


Certyfikaty „Uczelnia Liderów” 2015


 2 lipca w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Już po raz piąty przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski odebrali certyfikaty i znaki jakości poświadczające spełnianie najwyższych standardów w zakresie kształcenia dla rynku pracy i inwestowania w edukację praktyczną studentów.

  Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano 35 uczelniom reprezentującym cztery kategorie: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Gościem honorowym Gali był prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okazję wykład poświęcony 25-leciu uchwalenia przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym.

   W roku 2015 certyfikaty trafiły do 8 publicznych uczelni akademickich, 11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 15 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 1 niepublicznej uczelni licencjackiej.

     Certyfikat „Uczelnia Liderów 2015” w imieniu JM Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, dr. hab. Adama Sosnowskiego odebrała Jego Pełnomocnik, mgr Małgorzata Dumkiewicz.


Certyfikat „Uczelnia Liderów 2014” i Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów” dla Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny przyznała naszej Uczelni Certyfikat „Uczelnia Liderów”. W związku z tym, że po raz trzeci staliśmy się laureatami, został nam wręczony również Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Gala Finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się 18 czerwca 2014 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. W imieniu Pani Rektor dr Anny Strzeleckiej-Ristow Certyfikat odebrał Prorektor dr Dariusz Człapiński.

W tegorocznej edycji Programu Certyfikacji zwracano szczególną uwagę na jakość i innowacyjność kształcenia w szkołach wyższych, niemniej – jak co roku – kryteria przyznawania miana „Uczelnia Liderów” były wieloobszarowe. Ankieta samooceny uczelni, różnorako weryfikowana przez Fundację, była obiektywnym źródłem dla ekspertów – członków Komisji Certyfikacyjnej oceniających WSIiE TWP w Olsztynie.

W swoich wystąpieniach w czasie Gali Finałowej zarówno Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk, jak i Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej prof. dr hab. Dariusz Rott, zwrócili uwagę na to, że posiadanie dyplomu nawet najlepszej uczelni w obecnym czasie nie jest przepustką do sukcesu. Tym bardziej, że mówi się coraz częściej o przygotowywaniu do tych zawodów, które dziś jeszcze nie istnieją. Dlatego – ich zdaniem – tak ważna jest w czasie studiów aktywność studencka poza dydaktyką, nauka języków obcych kształtowanie kompetencji społecznych. Te ostatnie, po pierwsze: ułatwiają przebicie się na rynku pracy i wyróżnienie się przed przyszłymi pracodawcami, po drugie: są pomocne w elastycznym podejściu do rozwoju ścieżki zawodowej oraz w aktywnym uczestniczeniu w życiu społeczno – gospodarczym regionu. W opinii Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej wszystkie tegoroczne uczelnie, a wśród nich WSIiE TWP w Olsztynie, w dużej mierze przygotowują do wyżej wspomnianych przemian, czekających nas w stosunkowo niedalekiej przyszłości.

Dodatkowej rangi całej Gali Finałowej przydał wykład-gawęda prof. dra hab. Jana Miodka „We Wrocławiu – na Śląsku”.

Certyfikaty otrzymane przez WSIiE TWP, to uznanie dla całej społeczności naszej Uczelni, zarówno dla nauczycieli akademickich, wszystkich pracowników administracji, jak i dla władz na poziomie rektoratu i poszczególnych wydziałów. Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów” jest dla nas wyzwaniem do starań, by w również w przyszłym roku  znaleźć się wśród laureatów kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

dr Dariusz Człapiński, prorektor


WSIiE TWP LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2014 


Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie została LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2014.

Konkurs ma na celu wybór oraz promocję najlepszych placówek oświatowych na terenie Polski. Priorytetem dla organizatora oraz patronów medialnych jest propagowanie wysokich standardów edukacyjnych oraz aktywne wspieranie współpracy ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym.

Otrzymanie tytułu stanowi uhonorowanie pozycji Uczelni na rynku, jej wkładu w rozwój edukacji oraz autorytetu, jakim cieszy się wśród studentów i specjalistów branżowych.

Organizatorem merytorycznym jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content