Trener personalny sportu SP

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu trenera personalnego. Słuchacz będzie pogłębiał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie planowania i programowania całościowego procesu treningu. Nadrzędnym zadaniem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego kształtowania sprawności w różnym aspekcie: fizycznym, ruchowym i motorycznym. Program przewiduje realizację przedmiotów biomedycznych, fizjoterapeutycznych, edukacji prozdrowotnej, dietetyki i suplementacji w sporcie i rekreacji oraz przedmiotów metodycznych. Ukończenie studiów umożliwia prowadzenie zajęć w ramach działalności gospodarczej. Studia mają charakter doskonalący, adresowane są do absolwentów studiów wyższych.W programie przewidziane są praktyki.

Przedmioty:

  • Anatomia funkcjonalna
  • Fizjologia wysiłku
  • Biomechanika
  • Dietetyka i suplementacja w treningu
  • Psychologia w treningu
  • Odnowa biologiczna

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content