Trener adaptowanej aktywności fizycznej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Trener adaptowanej aktywności fizycznej, posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych oraz treningu z osobami ze specjalnymi potrzebami. Potrafi wykorzystać zróżnicowane metody aktywności fizycznej w celu integracji tej grupy osób ze społeczeństwem oraz podniesienia jakości życia. Studia umożliwią przygotowanie specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej do pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, klubach sportowych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach prowadzących zajęcia rekreacyjne, w placówkach służby zdrowia, Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content