Transport i spedycja SP

Studia umożliwiają uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz rzeczy i osób zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009

Absolwent studiów podyplomowych tego kierunku jest zwolniony z egzaminu pisemnego.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu i spedycji, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia adresowane są do  osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Ponadto, studia skierowane są do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach Transport – Spedycja – Logistyka oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego, którzy na co dzień mają do czynienia z problematyką spedycji i przewozów towarów w różnych gałęziach transportu.

Kto potrzebuje Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego. Właściwe dokumenty należy złożyć w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Program studiów

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 1. Prawo cywilne w transporcie drogowym rzeczy
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Reguły Incoterms
 5. Prawo podatkowe
 6. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym rzeczy
 7. Dostęp do rynku w transporcie drogowym rzeczy
 8. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym rzeczy
 9. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie drogowym rzeczy
 10. Prawo cywilne w transporcie drogowym osób
 11. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym osób
 12. Dostęp do rynku w transporcie drogowym osób
 13. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym osób
 14. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie osób
 15. Repetytorium

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content