Techniki relaksacyjne i elementy jogi SP

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich i zawodowych: nauczycieli, fizjoterapeutów, rehabilitantów, trenerów, pedagogów i terapeutów. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów i nabycie kwalifikacji w zakresie stosowanie technik relaksacyjnych i ćwiczeń jogi. Studia mają charakter doskonalący.

Przedmioty:

  • Anatomia funkcjonalna
  • Biomedyczne podstawy relaksacji
  • Fizjologia człowieka i fizjologia wysiłku
  • Terapeutyczne implikacje jogi
  • Profilaktyka jogą
  • Fizjologia stresu
  • Reakcja stresowa i reakcja relaksacyjna
  • Ćwiczenia oddechowe-pranajama
  • Psychologia jogi
  • Techniki relaksacyjne: trening autogenny Schultza, trening progresywny Jocobsona, wizualizacja, relaksacja Bensona, trening uważności

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content