Święto Uczelni na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie


W dniu 12 maja 2018 r., z okazji Święta Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie, w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uczelni w Kętrzynie odbyła się debata nt.: Rynek pracy – perspektywa pracodawcy i studenta.

W debacie udział wzięli przedstawiciele pracodawców, funkcjonujący na lokalnym rynku pracy, wykładowcy WSIiE TWP
w Olsztynie oraz studenci naszej Uczelni studiujący na kierunkach studiów: administracja, pedagogika, ekonomia. W debacie uczestniczyły: JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – dr Agnieszka Górska, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – dr Monika Staszewicz. Prowadzącym debatę był dr Dariusz Jurczak – kierownik katedry socjologii. Do debaty zaproszono gości, którzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami zawodowymi, byli to: między innymi: mgr Mateusz Szkaradziński – asystent Posła na Sejm RP Jerzego Małeckiego, asystent Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Artura Chojeckiego, dr Stanisław Bułajewski – Wykładowca akademicki, radca prawny, radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego (dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego), mgr Irena Mysakowska, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Barczewie, płk SG Przemysław S. Kuźmiński – były komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, mjr SG Wojciech Bardabusz, kierownik Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, dr hab. Dorota Plucińska, wykładowca akademicki, Menadżer Zespołu Prudencial, dr Małgorzata Król, kierownik katedry administracji, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania, Poboru i Egzekucji Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, dr Stanisław Szmitka, kierownik katedry ekonomii, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka zoo w Morągu, dr Tomasz Wójtowicz, wykładowca akademicki, Dyrektor mBank w Warszawie, dr Monika Kośko, wykładowca akademicki. Wiceprezes Zarządu URSUS S.A, mgr Katarzyna Skobejko, wykładowca akademicki, ekspert Funduszy Unijnych, członkowie koła naukowego administracja WZ w Kętrzynie: Paweł Krasowski, Olga Szostek, Joanna Kaziulewicz, członkowie koła naukowego ekonomistów WZ w Kętrzynie: Izabela Radecka, Agnieszka Paprota, członkowie koła naukowego pedagogów WZ w Kętrzynie: Przemysław Prokopowicz, Małgorzata Barczak.

Obszary tematyczne będące przedmiotem debaty to: rynek pracy w województwie warmińsko – mazurskim, funkcjonowanie absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na lokalnym rynku pracy, perspektywa zatrudnienia dla studentów WSIiE TWP w firmach działających na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, postrzeganie studentów WSIiE TWP w Olsztynie przez pracodawców na lokalnym rynku pracy, czego studenci WSIiE TWP w Olsztynie oczekują od rynku pracy? Przedmiotowa dyskusja pozwoliła na szersze spojrzenie na funkcjonowanie studentów na lokalnym rynku pracy. Pokazała pracodawcom, jak przebiega kształcenie studentów w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Jedną z ważnych konkluzji debaty dla Uczelni jest z pewnością to, jak kształcić w przyszłości, aby student WSIiE TWP był dla pracodawców potencjalnym kandydatem do zatrudnienia. W trakcie dyskusji zwrócono również uwagę na trudności mogące pojawić się w trakcie zatrudnienia, na odpowiednie przygotowanie absolwentów do wymagań stawianych przez pracodawców, gdzie student ma zdobyć doświadczenie zawodowe potrzebne pracodawcy?, jak skutecznie kształcić, realizując program praktycznego profilu studiów?

Była to już ósma debata zorganizowana w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Każda z odbytych debat przyniosła refleksję, czy podjęty temat był trafny oraz czy dyskusja i wymiana poglądów wpłyną na potencjalne możliwości zatrudnienia naszych studentów w regionie warmińsko – mazurskim?

dr Dariusz Jurczak

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content