Święto Uczelni na Wydziale Nauk Społecznych w Olsztynie


W dniu 12 maja 2018 r. w ramach obchodów Święta Uczelni odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych debata pt. Rynek pracy – perspektywa pracodawcy i studenta, którą poprowadził kierownik Katedry Socjologii dr D. Jurczak. Paneliści -przedstawiciele pracodawców i studentów prowadzili dyskusję na temat aktualnych oczekiwań rynku pracy wobec absolwentów WSIiE TWP. Wyprowadzone wnioski zostaną uwzględnione przy projektowaniu programu kształcenia, tak aby kształtowane w czasie toku studiów kompetencje jak najlepiej odpowiadały potrzebom  rynku pracy.

Uczestnikami panelu w gronie przedstawicieli pracodawców byli Piotr Cupiał, Rafał Opaliński, Katarzyna Skobejko. Studentów reprezentowali:  Jolanta Futera, Piotr Kaczorowski, Marta Komosa, Monika Stachera, Paulina Pieczul, Jacek Kasprzak, Katarzyna Krysik-Grześkiewicz.

W spotkaniu wzięli udział studenci Wydziału Nauk Społecznych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz przedstawiciele władz Uczelni.

Po debacie w ramach obchodów Święta Uczelni była możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej pt. „21 lat … z życia uczelni”, zobaczenia sali posiedzeń Senatu, przymierzenia stroju Żaka oraz wzięcia udziału w konkursie „Co wiesz o Uczelni?” i wygraniu 2 biletów na spektakl.

Dziekan WNS dr Anna Michalczyk

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content