Światowy Dzień Obrony Cywilnej w Olsztynie


„Od 1990 roku pierwszy dzień marca to święto członków obrony cywilnej na całym świecie. Święto to celebrowane jest także w Olsztynie, w którym szefem obrony cywilnej jest prezydent miasta. Z okazji dzisiejszego święta [01.03.2022] Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna zorganizował kameralne spotkanie prezydenta Olsztyna z kierownikami jednostek organizacyjnych realizujących wzorowo zadania z zakresu obrony cywilnej. Podczas spotkania Piotr Grzymowicz wręczył nagrodę „Lider Bezpieczeństwa” oraz statuetki Obrony Cywilnej.” Tekst źródłowy Olsztyn24

W gronie uhonorowanych statuetką „Za wzorową realizację zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego” za 2021 rok znalazła się JM Rektor OSW dr Agnieszka Górska.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content