Stypendium Naukowe Marszałka Gustawa Marka Brzezina

Uwaga studenci! Do 23 października możecie składać wnioski o Stypendium Naukowe Marszałka Gustaw Marek Brzezin i Stypendium im. Marka Baumana. Pokażmy, jak wielu młodych zdolnych ludzi mieszka na Warmii i Mazurach.Te stypendium to docenienie Waszego zaangażowania, talentu i ciężkiej pracy, a na co dzień również pomoc w ponoszeniu kosztów studiowania.

Każdy student będący mieszkańcem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma możliwość ubiegania się o stypendium w trakcie nauki. Takim wsparciem jest Stypendium naukowe im. Marka Baumana oraz stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warto zapoznać się z informacjami na ten temat.

źródło informacji: https://warmia.mazury.pl/kultura/edukacja/stypendia-naukowe-marszalka

Stypendia naukowe przyznawane są studentom na podstawie Uchwały Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz Uchwały Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r.

 1. Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:
 • jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,
 • jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest Wniosek:
 1. a) uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz
 2. b) uzyskał Średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim.
 3. Stypendium przyznawane jest w następujących dziedzinach nauki/sztuki:
 • nauk społecznych – ekonomia i finanse,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • w pozostałych dziedzinach nauki/sztuki, w tym pozostałe dyscypliny nauki w dziedzinie nauk społecznych, które nie zostały wymienione w punkcie 1).

Stypendium wymienione pkt 1, tj. stypendium przyznawane w dziedzinie nauk społecznych – ekonomia i finanse, określa się jako stypendium im. Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000 – 2019. Pozostałe stypendia, tj. stypendia wymienione w pkt 2-5, przyznawane w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w pozostałych dziedzinach nauki lub sztuki określa się jako stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zachęcamy do składania wniosków

Termin składania wniosków do dnia 23 października 2023 roku.

Zachęcamy do aplikowania!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content