Stypendium MON dla kandydatów na żołnierzy!

 

Podejmij studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na jednym z poniższych kierunków i zdobądź stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej.

  • Zarządzanie,
  • Administracja,
  • Informatyka,
  • Fizjoterapia,
  • Logistyka.

Nie zwlekaj! Podanie należy złożyć do 31 sierpnia 2024 r.

Program stypendiów adresowany jest do studentów, którzy rozpoczną w roku akademickim 2023/2024 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiach pierwszego stopnia (bezpośrednio po ich ukończeniu należy kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia) i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny) lub magistra inżyniera.

Wysokość stypendium kształtuje się na poziomie 50 % uposażenia szeregowego zawodowego.

Czasu na decyzję jest niewiele – termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.

Szczegóły na: DECYZJA_Nr_78_MON_w_sprawie_stypendiow_dla_kandydatow_na_zonierzy.pdf (wp.mil.pl)

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content