Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin studiów podyplomowych

Uchwała nr 37A_2022 – regulamin studiów podyplomowych
US 37A_2022 – Regulamin studiów podyplomowych

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe:

  • kwestionariusz rekrutacyjny na studia podyplomowe – kwestionariusz_podyplomowe 2022-2023
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dwa aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  osobistych

Dane do przelewu

Odbiorca: Olsztyńska Szkoła Wyższa
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

Rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata, rodzaj opłaty.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content