studia podyplomowe robocze

oferta do 2022

na w razie czego

 

NAZWA I OPIS STUDIÓW OPŁATA PODSTAWOWA
(zł)
OPŁATA ABSOLWENCKA
(zł)
STUDIA ONLINE*
(zł)
ILOŚĆ SEMESTRÓW
Administracja publiczna 2400 2100 1900 2
Analiza danych biznesowych 2400 2100 1900 2
Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki 2300 2050 1800 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2400 2100 1900 2
Controlling i rachunkowość zarządcza 2300 2050 1800 2
Dietetyka 4250 4000 3750 3
Ekonomia społeczna 2500 2200 2000 2
Fitness 2750 2500 2250 2
Gerontologia i opieka nad seniorami 2300 1900 1800 2
Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych 3900 3300 3400 2
Menedżer sportu 2700 2500 2250 2
Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą 2400 2100 1900 2
Odnowa biologiczna 4250 4000 3750 3
Organizacja i zarządzanie oświatą 2550 2400 2050 2
Rachunkowość i analiza gospodarki cyfrowej 2400 2100 1900 2
Rachunkowość i audyt międzynarodowy 2400 2100 1900 2
Rachunkowość 2400 2100 1900 2
Techniki relaksacyjne i elementy jogi 4250 4000 3750 2
Terapia pedagogiczna 2500 2100 1900 2
Trener personalny sportu 2900 2700 2400 2
Zamówienia publiczne 2900 2600 2400 2
Zarządzanie kryzysowe 2500 2100 2000 2
Zarządzanie opieką senioralną 3200 2800 2700 2
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków zewnętrznych 2800 2600 2300 2
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i współpracy międzynarodowej 2600 2400 2100 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2900 2600 2400 2
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie 4250 4000 3750 2

*studia online uruchamiane są w przypadku minimum 20 słuchaczy.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content