Studia podyplomowe MBA

STUDIA PODYPLOMOWE Master of Business Administration /MBA/

Ilość semestrów: 2

Opłata roczna: 13500 zł

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration /MBA/ adresowanych jest do pracowników administracji samorządowej i terenowej wszystkich szczebli, mających za zadanie przygotowanie ich do skutecznego funkcjonowania w strukturach na szczeblu województwa, powiatu oraz gminy.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

W trakcie studiów słuchacze m.in.:

 • poznają problematykę ustrojową i kompetencyjną oraz organizację i zasady pracy;
 • pozyskają wiedzę dotyczącą działania nowoczesnej administracji samorządowej,
 • w tym elementów prawa, sądowej kontroli administracji, prawa finansowego;
 • nabędą wiedzę dotyczącą savoir-vivre i przygotowywania dokumentów;
 • uzyskają wiedzę co do zasad funkcjonowania administracji w kontekście członkostwa   Polski w Unii Europejskiej;
 • poznają doświadczenia i metody funkcjonowania administracji terenowej w innych   krajach Unii Europejskiej.

Adresaci :

Studia MBA są zaadresowane do pracowników administracji samorządowej i terenowej wszystkich szczebli.

Zajęcia obejmują około 250 godzin dydaktycznych, realizowanych w soboty i niedziele w godzinach 09.00 – 17.00
– 15 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

Tematyka realizowanych zajęć:

 1. Samorząd terytorialny funkcjonowanie i zadania
 2. Kontekst członkostwa w Unii Europejskiej
 3. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
 4. Prawo i postępowanie administracyjne
 5. Prawo zamówień publicznych
 6. Organizacja i zarządzanie we współczesnej administracji
 7. E-administracja
 8. Negocjacje
 9. Savoir vivre i korespondencja
 10. Komunikacja ze społecznościami lokalnymi
 11. Finanse publiczne
 12. Rachunkowość budżetowa
 13. Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych
 14. Audyt i kontrola w JST
 15. Postępowanie i ordynacja podatkowa
 16. Partnerstwo w administracji publicznej
 17. Lobbing w administracji

Wykładowcy:

Wykładowcami będą naukowcy i praktycy, w tym w randze ambasadorów, mający doświadczenie na arenie międzynarodowej m.in. w Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych a także  w centralnej i lokalnej administracji państwowej. Wśród nich między innymi wykładowcy renomowanych uczelni:

dr Zdzisław Rapacki, który piastował funkcje Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP a w latach 2004-2010, Ambasador i Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie. Minister Pełnomocny Ambasady PR w Londynie, Odznaczony m.in. Komandorią Francuskiej Legii Honorowej, Wielkim Krzyżem Zasługi Chile, Komandorią Pogoni i Orderem Wielkiego Ks. Gedymina, Komandorią Orderu Wschodzącego Słońca Japonii.

Amb. Janusz Niesyto wieloletni dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, dyrektor Gabinetów trzech ministrów spraw zagranicznych RP. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Finlandii.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe:

 • kwestionariusz rekrutacyjny na studia podyplomowe – KWESTIONARIUSZ
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • jedno aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  –osobistych

Regulamin studiów podyplomowych 2022

Masz pytania? Dzwoń, pisz!

+ 48 663 737 857
email:[email protected]

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content