Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to najlepszy sposób, żeby poszerzyć swoje kompetencje i zwiększyć szansę na rynku pracy w krótkim czasie . Zapraszamy na studia podyplomowe!

Studia podyplomowe z zakresu:ilość semestrówopłata rocznapłatność ratalna
Administracja publiczna22 5002 x 1 350
Administrator CISCO CCNP Routing i Switching349003 x 1 700
Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO23 5002 x 1 850
Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości24 6002 x 2 400
Automatyzacja procesów produkcji23 7002 x 1 950
Bankowość i ubezpieczenia23 0002 x 1 600
Dietetyka24 5002 x 2 350
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery33 6003 x 1 300
Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych23 3002 x 1 750
Jeździectwo
Kadry i płace w praktyce organizacji22 9002 x 1 550
Menedżer ochrony zdrowia22 9002 x 1 550
Menedżer oświaty22 9002 x 1 550
Menedżer sportu22 8002 x 1 500
Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą22 8002 x 1 500
Negocjacje i mediacje23 0002 x 1 600
Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim24 4002 x 2 300
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu35 2003 x 1 850
Prawo pracy23 0002 x 1 600
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie23 7002 x 2 050
Przygotowanie pedagogiczne33 6003 x 1 300
Public i media relations22 9002 x 1 550
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne22 9002 x 1 550
Rachunkowość i controlling zarządczy22 9002 x 1 550
Studia menedżersko-prawne23 0002 x 1 600
Terapia pedagogiczna33 9003 x 1 400
Transport i spedycja23 6002 x 1 900
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie23 6002 x 1 900
Zamówienia publiczne24 2002 x 2 200
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy22 9002 x 1 550
Zarządzanie i administracja22 5002 x 1 550
Zarządzanie kryzysowe22 9002 x 1 550
Zarządzanie kulturą22 9002 x 1 550
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie22 9002 x 1 550
Zarządzanie projektem22 9002 x 1 550
Zarządzanie sprzedażą22 9002 x 1 550
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie22 9002 x 1 550
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego22 9002 x 1 550

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content