Studia podyplomowe 2022/2023

Studia podyplomowe to najlepszy sposób, żeby poszerzyć swoje kompetencje i zwiększyć szansę na rynku pracy w krótkim czasie . Zapraszamy na studia podyplomowe!

 

Kwestionariusz_rekrutacyjny na studia podyplomowe 2022-2023 do pobrania.

 

Studia podyplomowe z zakresu: ilość semestrów opłata roczna płatność ratalna
Administracja publiczna 2 2 500 2 x 1 350
Administrator CISCO CCNP Routing i Switching 3 4900 3 x 1 700
Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO 2 3 500 2 x 1 850
Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości 2 4 600 2 x 2 400
Automatyzacja procesów produkcji 2 3 700 2 x 1 950
Bankowość i ubezpieczenia 2 3 000 2 x 1 600
Dietetyka 2 4 500 2 x 2 350
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery 3 3 600 3 x 1 300
Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych 2 3 300 2 x 1 750
Jeździectwo      
Kadry i płace w praktyce organizacji 2 2 900 2 x 1 550
Menedżer ochrony zdrowia 2 2 900 2 x 1 550
Menedżer oświaty 2 2 900 2 x 1 550
Menedżer sportu 2 2 800 2 x 1 500
Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą 2 2 800 2 x 1 500
Negocjacje i mediacje 2 3 000 2 x 1 600
Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim 2 4 400 2 x 2 300
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 5 200 3 x 1 850
Prawo pracy 2 3 000 2 x 1 600
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 2 3 700 2 x 2 050
Przygotowanie pedagogiczne 3 3 600 3 x 1 300
Public i media relations 2 2 900 2 x 1 550
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne 2 2 900 2 x 1 550
Rachunkowość i controlling zarządczy 2 2 900 2 x 1 550
Studia menedżersko-prawne 2 3 000 2 x 1 600
Terapia pedagogiczna 3 3 900 3 x 1 400
Transport i spedycja 2 3 600 2 x 1 900
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie 2 3 600 2 x 1 900
Zamówienia publiczne 2 4 200 2 x 2 200
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 2 900 2 x 1 550
Zarządzanie i administracja 2 2 500 2 x 1 550
Zarządzanie kryzysowe 2 2 900 2 x 1 550
Zarządzanie kulturą 2 2 900 2 x 1 550
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie 2 2 900 2 x 1 550
Zarządzanie projektem 2 2 900 2 x 1 550
Zarządzanie sprzedażą 2 2 900 2 x 1 550
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie 2 2 900 2 x 1 550
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego 2 2 900 2 x 1 550

 

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content