Studenci WZ w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej


 

W dniu 13 kwietnia 2019 roku studenci administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, dzięki zaangażowaniu i zorganizowaniu wyjścia  – w ramach wykładów z przedmiotu „Modele samorządu terytorialnego”, prowadzonych przez kierownika katedry administracji dr Dariusza Jurczaka, odwiedzili Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej oraz Strzeżony Ośrodek do Spraw Cudzoziemców w Kętrzynie.

Studenci mogli poznać procedury przyjęcia do służby oraz codzienne obowiązki funkcjonariuszy jak również strukturę organizacyjną Oddziału,
np.: wydziały
– kadr i szkolenia
– techniki i zaopatrzenia
– łączności i informatyki
– ds. cudzoziemców
– operacyjno-śledczy

Ciekawe zajęcia poprowadzone przez funkcjonariuszy wzbudziły w studentach zainteresowanie prezentowanego sprzętu, metod działania oraz czynności prowadzonych przez technika kryminalnego.

W Ośrodku do Spraw Cudzoziemców udostępniono wiele pomieszczeń, które można było zobaczyć. Znajdują się tam sale mieszkalne, sale do nauki, gabinet lekarski, pokój przystosowany do osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, siłownia, biblioteka (tam osoby cudzoziemskie mają dostęp również do Internetu). Warunki jakie stworzono
w tutejszym ośrodku zrobiły ogromne wrażenie na studentach.

Wizyta w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie była dla studentów bardzo pouczająca. Wielkie podziękowania ze strony studentów dla Komendanta Warmińsko mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Roberta Inglota za możliwość przeprowadzenia tak ciekawych zajęć oraz zaangażowanie funkcjonariuszy.

Galeria

 

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content