Studenci OSW w obliczu pandemii


W ramach prowadzonego  przedmiotu : Metody zbierania i analizy danych, na I roku Pedagogiki studia magisterskie, przygotowano różne metody, techniki i narzędzia badawcze aby poznać opinię studentów OSW na określone tematy. Jednym z wyznaczonych obszarów był temat: Studenci OSW w dobie pandemii przedstawiający plusy i minusy studiowania podczas obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID 19.

Badania prowadzili studenci specjalności Resocjalizacja z elementami kryminologii oraz Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.  

Kwestionariusz ankiety objął trzy obszary tematyczne:

  • Jak radzą sobie studenci w czasie pandemii?
  • Opinia o nauczaniu zdalnym.
  • Rodzina a edukacja zdalna.

Wyniki okazały się ciekawe.

Studenci stwierdzili, że ich samopoczucie jest bardzo zróżnicowane. Na ich życie wpływa też to, jak żyje ich rodzina w tym czasie, jak się czują, czy chorują. Złe samopoczucie bliskich, ich zachorowania na COVID 19 bardzo ich obciążają i powodują między innymi załamania nerwowe, które często trzeba konsultować ze specjalistą.

Negatywnymi aspektami zdrowotnymi przytoczonymi w odpowiedziach kwestionariusza ankiety były także pojawiające się częściej bóle głowy, kręgosłupa, rozdrażnienie.

Badani studenci wskazywali też na  brak kontaktu z grupą, więcej materiału do przygotowania w ramach niektórych prowadzonych przedmiotów,  utrudnienia związane z korzystaniem z materiałów naukowych, np. w bibliotece czy konsultacje z wykładowcami, gdzie można porozmawiać.

Zdarzały się też przypadki akceptacji danej sytuacji i zadowolenie. Wynika to z tego, że nie trzeba podróżować na uczelnię na zajęcia. Oszczędza się tym samym czas i pieniądze. Korzystanie z edukacji zdalnej w domu daje też poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Można, m.in. spożywać posiłki i chwilę odpocząć tak, jak wskazują na to codzienne, domowe rytuały. Taka sytuacja nie byłaby możliwa przy normalnym trybie pracy uczelni.

Kolejnym analizowanym obszarem była edukacja zdalna. Często wskazywano na lęk przed problemami technicznymi spowodowanymi prawidłowym funkcjonowaniem internetu. Dosyć często, jako minus edukacji online, podawano tak zwane „wyrzucanie” z sieci. Nie jest to element, na który studenci maja wpływ. Prawdopodobnie wynika to z faktu nieprzystosowania sieci do takiego obciążenia i powstające z tego problemy. Badani wskazywali, że najbardziej pożądanym elementem w tej sytuacji byłby nowy komputer i stabilne łącze internetu.

Zanotowano też opinie studentów na temat sytuacji rodzinnej. Wskazywali oni na aspekty pozytywne jak i negatywne tego stanu. Negatywne to m.in. niedostosowanie warunków domowych, mieszkaniowych do nauki zdalnej. Często członkowie rodziny zaburzali im rytm korzystania z zajęć. Zdarzał się płacz dziecka, które chciało bawić się z rodzicem i nie bardzo rozumiało, co się dzieje. Dlaczego rodzic, będący w mieszkaniu, nie może poświęcić dziecku należytej uwagi. Do pozytywnych skutków można by zaliczyć przebywanie z rodziną i wsparcie w trudnych sytuacjach. Niejednokrotnie wskazywano na pomoc członków rodziny w zabezpieczeniu internetu, czy problemów z aplikacją.

Te krótkie analizy pokazują, jak nowa i zaskakująca jest sytuacja. Trudno też przewidzieć, co się wydarzy. Wnioski są  jednak jednoznaczne. Niepewność o jutro, niepokój o sytuację dnia codziennego, troska o najbliższych. Może należałoby zapytać, dlaczego jedni potrafią sobie radzić, a innym jest trudno odnaleźć się z nowymi technologiami wykorzystywanymi do nauki? Ale to już pytanie na bardziej pogłębione badania dotyczące edukacji zdalnej i różnych jej aspektów.

Dr K. Kutiak – Zakrzewska

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content