Studenci kierunku Pedagogika w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie

Studenci kierunku Pedagogika w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie

W dniu 22 lutego 2020r. w ramach zajęć z przedmiotu „Organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych” studenci Kierunku Pedagogika zorganizowali i przeprowadzili zajęcia w czasie wolnym wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie.

Spotkanie to dało studentom możliwość zweryfikowania zdobytej w ramach studiów wiedzy z praktycznym działaniem w środowisku.  Dzięki tej możliwości studenci mieli okazję kształtowania kompetencji społecznych i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej.

W trakcie zajęć, w których grano m.in. w „Kalabmury” treningowi podlegały takie umiejętności jak: szybkość i forma odbieranego i nadawanego komunikatu, połączenie komunikatu z mimiką i językiem ciała, wypowiadanie się według określonej formuły, doskonalenie umiejętności  współdziałania, podejmowanie aktywności na rzecz grupy oraz  na rzecz rozwiązania wspólnego problemu, podejmowanie i rozwijanie pomysłów, które stworzył inny uczestnik grupy, rozbudzanie kreatywności w poszukiwaniu rozwiązania problemu.

Nasza  obecność w placówce sprawiła radość dzieciom, a realizowane zajęcia sprzyjały kształtowaniu umiejętności współpracy w grupie, zaangażowaniu  przy rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu twórczych zadań, które  przyspieszają doskonalenie procesów poznawczych dzieci.

Fot. i tekst: dr Anna Prusik


KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content