Studenci Administracji z międzynarodowymi nagrodami!

 


Kamila Dumkiewicz, Katarzyna Badurowicz, Paulina Chyczewska – Studentki Administracji FWZ w Kętrzynie wraz z opiekunem Koła Administratywistów doktorem Dariuszem Jurczakiem

V Międzynarodowa studencka naukowo-praktyczna konferencja odbyła się w kaliningradzkiej filii Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Petersburgu

30 kwietnia 2021 r. w kaliningradzkiej filii SPBGAU odbyło się Międzynarodowe Forum Naukowo-Praktyczne „Wyszukiwanie naukowe i nowe technologie w praktycznym wcieleniu”. W ramach Forum odbyła się V Międzynarodowa studencka Konferencja Naukowo-Praktyczna „Potencjał naukowy i twórczy młodzieży studenckiej jako impuls rozwoju systemu kształcenia zawodowego i modernizacji rolnictwa” oraz okrągły stół „Współpraca instytucji edukacyjnych Europy i Rosji w warunkach pandemii”.Na sesji plenarnej ze słowem powitalnym do uczestników wydarzenia zwrócili się kierownicy czołowych katedr, a także goście forum – dr biol. S. A. Kozlov, dr Dariusz Jurczak (Olsztyn Polska), dr hab., prof. Mirosław Borkowski (Gdańsk Polska), dr hab. Marta Witkowska (redaktor naczelny publikacji naukowej „Przegląd Europejski”, Warszawa, Polska), dr Elena Kuczeirawaja (Warszawa, Polska).

Podczas konferencji, która odbyła się w zwykłym trybie i online, w trzech sekcjach wysłuchano 31 przemówień wykładowców, studentów oraz praktyków z zakresu agronomii, hodowli zwierząt, nauk społecznych i humanistycznych w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i polskim.

Studentki III roku Administracji WNH_S, Sylwia Bałdyga, Katarzyna Chodźko i Monika Szypulska, wraz z opiekunem Koła Administratywistów, doktorem Dariuszem Jurczakiem

Udział w niej wzięli studenci kierunku Administracja  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Wystąpienia ich zostały docenione przez jury konferencji i wysoko ocenione. I nagrodę zdobyła prezentacja przygotowana przez  studentki III roku na kierunku Administracja (OSW, WNHS): Sylwię Bałdyga, Katarzynę Chodźko i Monikę Szypulską, II miejsce zdobyły prezentacje przygotowane przez Kamilę Dumkiewicz, studentkę II roku studiów MU na kierunku Administracja (OSW, FWZ) oraz Katarzynę  Badurowicz, studentkę II roku st. lic. na kierunku Administracja (FWZ).

Należy też docenić aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu konferencji członków komitetu naukowego nie tylko z kaliningradzkiej filii SPBGAU, ale także naszych zagranicznych kolegów. Szczególne uznanie dla dr. Dariusza Jurczaka z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i jego kolegi dr. Marka Żejmo. Pod kierunkiem naukowym dr. Dariusza Jurczaka przygotowano referaty studentów z kół naukowych administracji z Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, WNHS w Olsztynie – Sylwii Bałdygi, Kamili Dumkiewicz, Katarzyny Badurowicz, uznanych przez międzynarodowe jury za najlepszych i uzyskujących odpowiednie dyplomy. W konferencji z prelekcjami wystąpili także wykładowcy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dr Adam Dolny i mgr Anna Osiecka-Klinert. Wyróżniono również najlepsze raporty studentów KF SPBGAU Ekateriny Burmatowej, Darii Poturnak, Wiktorii Żukowej, Julii Romaszowej, Krystyny Mazuryk, Jurija Trietiakowa, Walerii Michajłenko i innych. Najlepsze prace studentów zaproponowano opublikować w polskim czasopiśmie naukowym „Przegląd Europejski”, który jest wydawany przez Uniwersytet Warszawski.

W sekcji rolnictwa z referatem na temat stosowania nowych technologii w produkcji rolnej wygłosił absolwent oddziału Ilya Maxin.

Forum odbyło się  w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej wymianie poglądów i zdobywaniu nowej wiedzy. Dziękujemy wszystkim studentom i wykładowcom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu i prowadzeniu forum.

Należy pamiętać, że Forum zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami sanitarnymi i higienicznymi dotyczącymi zapobiegania zakażeniu koronawirusem COVID-19 za pomocą komunikacji wideokonferencyjnej.

doc. dr Anatolij Kibysh
dr Dariusz Jurczak

Wystąpienie Laureatek: https://drive.google.com/file/d/1MHf-73koLd-TVqWQfS-9I7lQSGnb_A67/view

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content