KONTAKT Z BIBLIOTEKĄ

Z uwagi na zmienną sytuację przed przyjściem do biblioteki prosimy sprawdzać aktualne informacje umieszczane na:

Możecie z nami kontaktować się we wszelkich sprawach bibliotecznych budzących wątpliwości, postaramy się w miarę możliwości rozwiązać wasze problemy z dostępem do literatury. Przypominamy też, że w zakładce e-zbiory na blogu znajdziecie informacje o publikacjach dostępnych on-line, na przykład linki do e-czasopism.

Dni i godziny pracy:

Biblioteka Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
(Olsztyn, ul. Jagiellońska 59)

wtorek – piątek: 9.00-15.00
sobota: 8.00-12.00 Czytelnia i 12.00-15.00 Wypożyczalnia (zgodnie z harmonogramem zjazdów na wydziale)
niedziela: 8.00-12.00 Wypożyczalnia (zgodnie z harmonogramem zjazdów na wydziale)

Wypożyczalnia

tel. +48 89 534-71-53, wew. 36
emai: [email protected]

Czytelnia

tel. +48 89 534-71-53, wew. 44, kom. 519-062-018
email: [email protected]

 

Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu
(Olsztyn, ul. Bydgoska 33)

środa-piątek: 9.00-15.00
sobota: 8.00-15.00 (zgodnie z harmonogramem zjazdów na wydziale)
niedziela: 8.00-12.00 (zgodnie z harmonogramem zjazdów na wydziale)

Biblioteka

email: [email protected]
tel.  531-448-560

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
(Kętrzyn, ul. Asnyka 10)

soboty w czasie zjazdów: 9.30-13.00 (zgodnie z harmonogramem zjazdów na wydziale)

Biblioteka

email: [email protected]
tel.  519-062-018

Harmonogram dyżurów weekendowych

Podajemy dni i godziny otwarcia bibliotek OSW w weekendy zjazdowe w roku akademickim 2023/2024. Dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Przed każdym zjazdem prosimy sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej uczelni, blogu bibliotecznym i facebooku.

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

Biblioteka WNH-SiT pracuje w godzinach:
sobota CZYTELNIA 8.00-12.00, WYPOŻYCZALNIA 12.00-15.00;
niedziela WYPOŻYCZALNIA 8.00-12.00

13-14 stycznia 2024 r.
20-21 stycznia 2024 r.
27-28 stycznia 2024 r.
3-4 lutego 2024 r.
10-11 lutego 2024 r.
17-18 lutego 2024 r.
24-25 lutego 2024 r.
2-3 marca 2024 r.
sobota 9 marca 2024 r.
16-17 marca 2024 r.
23-24 marca 2024 r.
6-7 kwietnia 2024 r.
sobota 13 kwietnia 2024 r.
20-21 kwietnia 2024 r.
sobota 27 kwietnia 2024 r.
11-12 maja 2024 r.
18-19 maja 2024 r.
sobota 25 maja 2024 r.
1-2 czerwca 2024 r.
sobota 8 czerwca 2024 r.
15-16 czerwca 2024 r.
sobota 22 czerwca 2024 r.
29-30 czerwca 2024 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Biblioteka WNoZ pracuje w godzinach: sobota 8.00-15.00, niedziela 8.00-12.00

13-14 stycznia 2024 r.
27-28 stycznia 2024 r.
10-11 lutego 2024 r.
24-25 lutego 2024 r.
sobota 9 marca 2024 r.
23-24 marca 2024 r.
6-7 kwietnia 2024 r.
sobota 13 kwietnia 2024 r.
sobota 27 kwietnia 2024 r.
11-12 maja 2024 r.
25-26 maja 2024 r.
8-9 czerwca 2024 r.
22-23 czerwca 2024 r.
29-30 czerwca 2024 r.

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Biblioteka WZ w Kętrzynie pracuje w godzinach:soboty w czasie zjazdów 9.30-13.00
20 stycznia 2024 r.
3 lutego 2024 r.
17 lutego 2024 r.
16 marca 2024 r.
6 kwietnia 2024 r.
20 kwietnia 2024 r.
11 maja 2024 r.
1 czerwca 2024 r.
15 czerwca 2024 r.
29 czerwca 2024 r.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content