Katalogi i kartoteki

Biblioteka prowadzi  elektroniczne bazy książek i artykułów w wybranych czasopismach oraz kartoteki spisów treści. Bazy opracowywane są w programie Libra 2000.

Użytkownicy mogą korzystać z katalogów i kartotek obejmujących zbiory bibliotek:

 

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych (ul. Jagielońska 59 i filia w Kętrzynie)

  • katalog on-line biblioteki
  • kartoteka zagadnieniowa zawartości czasopism z zakresu pedagogiki, ekonomii i administracji, dostępna bezpośrednio w katalogu on-line biblioteki Wydziału nauk Humanistyczno-Społecznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu (ul. Bydgoska 33)

  • elektroniczny katalog biblioteki dostępny z katalogów czytelni komputerowej
  • katalog on-line biblioteki
  • kartoteka spisów treści książek z czytelni w układzie działowym
  • kartoteka spisów treści czasopism gromadzonych na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Zasady korzystania z katalogów i kartotek przedstawiane są na zajęciach dla studentów. W razie potrzeby można zgłaszać potrzebę szczegółowego poinformowania u dyżurujących bibliotekarzy.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content