Inne biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe

Akademicka Platforma Czasopism

Platforma umożliwiająca wyszukiwanie artykułów w czasopismach naukowych z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, m.in. Językoznawstwo Stosowane, Rocznik Przekładoznawczy, Rocznik Andragogiczny, Medical and Biological Sciences, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Copernican Journal of Finance and Accounting, Ekonomia i Prawo, Equilibrum, Journal of Positive Management, Oeconomia Copernicana, Przegląd Badań Edukacyjnych, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, Journal of Education, Health and Sport,  Studia Paedagogica Ignatiana.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

Udostępnia bezpłatnie ponad 3 miliony zdigitalizowanych dokumentów z zasobów Biblioteki Narodowej.

Czytelnia Czasopism PAN

Udostępnia on-line bezpłatnie teksy artykułów publikowanych w czasopismach wydawanych przez komitety i oddziały Polskiej Akademii Nauk, m.in. czasopisma: Ekonomista, Finanse, Folia Medica Cracoviensia, Folia Oeconomica Cracoviensia, Kultura i Społeczeństwo, Linguistica Silesiana, Organizacja i Kierowanie, Polish Psychological Bulletin, Polish Yearbook of International Law.

Czytelnia FRSE

Czytelnia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji udostępnia wirtualnie swoje publikacje na temat edukacji w Unii Europejskiej. Są to monografie naukowe, wydawnictwa tematyczne, raporty, czasopisma i inne.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

FBC oferuje możliwość wyszukiwania przeszukiwania zasobów polskich instytucji nauki i kultury, które udostępniają zbiory w wersji cyfrowej.

Internetowy System Aktów Prawnych

System informacji prawnej redagowany przez Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu. Zawiera opisy i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych (Dziennik Ustaw,  Monitor Polski).

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

Założona i prowadzana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Gromadzi i udostępnia dokumenty w formie cyfrowej związane z regionem warmińsko-mazurskim..

Katalogi bibliotek

Biblioteka Sądu Okręgowego w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka UWM

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

KARO

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content